GWARANCJA RZETELNOŚCI

Jesteś tutaj

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z usługami  świadczonymi przez AKS OFFICE.

1. Księgowość:

- Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- Rejestr sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT
- Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz wyposażenia
- Stały kontakt z Urzędami Skarbowymi i ZUS
- Deklaracja PIT, VAT
- Rozliczenia roczne
- Sprawozdania  GUS

2. Usługi kadrowo – placowe:

Usługi kadrowe:
-obsługa dokumentów dotyczących zatrudnionych pracowników 
-prowadzimy akta osobowe i ewidencję czasu pracy, 
-przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.
Usługi płacowe: 
-dokonujemy kalkulacji wynagrodzeń pracowników,
-rozliczamy umowy cywilnoprawne, 
-sporządzamy deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe, 
-przygotowujemy raporty i płatności wynagrodzeń.

3. Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej.

- Pomoc przy wypełnieniu wniosku CEIDG
- Zagłoszenia do Urzędów Skarbowych
- Zgłoszenia do ZUS

 

Pełna obsługa księgowa:

  • osób fizycznych
  • spółek z o. o.
  • spółek jawnych
  • spółek partnerskich
  • spółek komandytowych
  • spółek cywilnych 

Zobacz nasz cennik